Lyssna på sidan Lyssna

Vattnets kraft stod i fokus på kommunstyrelsens sammanträde

Publicerad:

PRESSMEDDELANDE: Information och samtal om den småskaliga vattenkraftens i Sävsjö kommun blev det som fick allra störst utrymme när kommunstyrelsen hade beredningssammanträde den 22 oktober.

I Sävsjö kommun finns ett femtontal anläggningar som används för elproduktion och även i något fall för att mala ekologiskt odlat mjöl av olika kultursorter. När munkarna kom till Nydala hade med sig tekniken för att bygga skvaltkvarnar och därifrån har utvecklingen sedan skett fram till dagens elproduktion med vattenturbiner.

Kommunens elproduktion med vattenkraft, tillsammans med solenergianläggningar och biogas, har en potential att framöver bli en viktig del av kommunens energiförsörjning och kan också bidra till en trygg, säker energileverens vid nödlägen. Några av anläggningarna för vattenkraft är också populära delar i kommunens besöksnäring.

Vid mötet medverkade flera lokala företrädare för Svensk vattenkraftsförening och de informerade också om det hot som finns mot vattenkraften utifrån en svensk tolkning av EU:s ramvattendirektiv. En omprövning ska ske av all befintlig vattenverksamhet och risken är att andra intressen, som vandringsvägar för fisk, då gör att vattenkraft måste avvecklas.

– Dagens information och samtal visar att vattenkraften är en stor tillgång för Sävsjö kommun, framförallt för sin möjlighet att producera miljövänlig el men också för att den bidrar till att bevara en viktig del av vår kulturhistoria. Vattenkraften är också en tillgång för vår besöksnäring med fina anläggningar som de i Komstad, Forssa och Brohult. Jag är övertygad om att vi som kommun kommer att stå upp för vattenkraftens bevarande, både nu och i framtiden, säger kommunstyrelsens ordförande Stefan Gustafsson (KD).

Kommunstyrelsen hade också beredning av en rad andra ärenden som kommer att finnas med på nästa kommunstyrelse.

Alla beslut finns i denna bilaga Pdf, 272.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Vid frågor kontakta:
Stefan Gustafsson, ordförande i kommunstyrelsen
0382-152 02, stefan.gustafsson@savsjo.se