Kommunrevisionen och Lekmannarevision

Kommunrevisionen och Lekmannarevision

Kommunrevisionen

Den kommunala revisionen är ett demokratiskt kontrollinstrument med uppdrag att granska den kommunala verksamheten. Revisorerna prövar också de förtroendevaldas ansvarstagande. Med sin granskning och prövning bidrar revisorerna till en effektiv verksamhet samt till att värna demokrati, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet.

Den kommunala revisionen är oberoende och granskar på uppdrag av kommunfullmäktige. Revisorerna ska därför opartiskt, sakligt och självständigt granska och pröva den verksamhet som bedrivs av kommunstyrelsen, nämnder och beredningar.

Granskning sker i enlighet med fastställd revisionsplan. Revisorerna prövar om verksamheten är ändamålsenlig och effektiv, om styrningen är tillräcklig, om den interna kontrollen är tillfredställande och om räkenskaperna är rättvisande.

Revisorernas bedömningar redovisas i granskningsrapporter. Ansvarsprövningen redogörs i den årliga revisionsberättelsen som behandlas av kommunfullmäktige i samband med bokslutet och årsredovisningen. Revisorerna bedömer om ansvarsfrihet ska tillstyrkas, avstyrkas eller om anmärkning ska riktas.

Kommunrevisionen


Telefon

Björn Svensson, Stockaryd

Ordförande

0723-141240

Lisbeth Johansson, Sävsjö

1:e vice ordförande

0702-014157

Thomas Wilhelmsson, Vrigstad

Ledamot

0767-780285

Kenneth Ohlsson, Sävsjö

Ledamot

0702-256295

Kenneth Pettersson, Stockaryd

Ledamot

0708-905623

 Lekmannarevision

Lekmannarevisionen syftar till att stärka den demokratiska insynen och kommunfullmäktiges kontroll i kommunala aktiebolag.
Lekmannarevisorer utses av kommunfullmäktige och ska väljas från kommunrevisionen. Deras uppdrag är att granska om de kommunala bolagen arbetar i enlighet med ägarens, (kommunens), avsikt och mål, om verksamheten är effektiv och om det finns en tillräcklig intern kontroll. Uppdraget innebär granskning av bolagets styrelse och verkställande direktör. Lekmannarevisionen syftar till att stärka den demokratiska insynen och kommunfullmäktiges kontroll i kommunala aktiebolag. Lekmannarevisorerna upprättar egna granskningsrapporter till bolagsstämman och kommunfullmäktige.

Kenneth Pettersson - Sävebo AB
Kenneth Pettersson - Sävsjö Industribyggnader AB
Thomas Wilhelmsson - Sävsjö Energi AB
Karl- Erik Petersson - SavMan AB
Karl- Erik Petersson - Sävsjö vetlanda Fiber
Karl-Erik Petersson - Smålands Bredband AB
Lisbeth Johansson - Stockarydsterminalen AB
Lisbeth Johansson - Sävsjö SkytteCenter ekonomisk förening

Kontakt

Sävsjö kommun
Djurgårdsgatan 1
576 80 Sävsjö
kommun@savsjo.se
0382-152 00

Växeln är öppen vardagar 8.00–16.00, Lunchstängt 12.00-13.00
Dag innan helgdag, klämdagar och trettondagsafton har växeln begränsad öppettid enligt särskild annonsering.Följ oss i sociala medier

Du kan komma i kontakt med och påverka Sävsjö kommun på många olika sätt. Ett sätt är genom sociala medier.

Savsjo.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.