Lyssna på sidan Lyssna

Kommunens översiktsplan ute på granskning

Publicerad:

Mellan 20 september och 20 november är Sävsjö kommuns förslag till översiktsplan ute på granskning. Under granskningstiden har du möjlighet att se hur synpunkterna från samrådet tagits tillvara och tycka till om översiktsplanen en sista gång.

Granskningen är det sista tillfället att tycka till om planen innan den ska beslutas. 

Här kan du ta del av förslaget

Översiktsplanen är digital. På kommunens bibliotek och i Kommunalhusets reception finns kortversioner utskrivna, som du kan läsa på plats.

Lämna dina synpunkter

Det finns flera sätt att tycka till.

  • Fyll i synpunktsformuläret på webbplatsen. Du hittar översiktsplanen här: savsjo.se/översiktsplan Länk till annan webbplats.
  • Skicka mejl till sambygg@savsjo.se, skriv översiktsplan i ämnesraden
  • Skriv dina synpunkter på den synpunktslapp som finns på kommunens bibliotek och i Kommunalhusets reception och lämna den till personalen.
  • Skicka brev till Sävsjö kommun, Djurgårdsgatan 1, 576 80 Sävsjö, märk kuvertet översiktsplan

Efter granskningstiden ska kommunen sammanställa de synpunkter som kommit fram och redovisa de förslag som synpunkterna gett anledning till. Det är kommunfullmäktige som beslutar hur den färdiga översiktsplanen ska se ut. Planen beräknas antas innan sommaren 2024.

Vad är en översiktsplan?

Översiktsplanen är ett av kommunens viktigaste strategiska dokument. Den beskriver hur vi ska använda, utveckla och bevara kommunens mark- och vattenområden i framtiden. Utgångspunkten i arbetet med översiktsplanen är den utvecklingsstrategi som tagits fram av kommunen, med visionen om att Sävsjö kommun ska vara Sveriges mest barnvänliga, gröna och inkluderande kommun.