Policydokument och handlingsplaner

Policydokument och handlingsplaner

Alla som är folkbokförda i Sävsjö kommun kan lämna in medborgarförslag till kommunfullmäktige i frågor som rör kommunens verksamhet. Förslaget bör vara utformat så att det utmynnar i någon form av konkret förslag. Enskilda myndighetsärenden eller ärenden som har odemokratisk eller rasistisk innebörd kan inte hanteras som medborgarförslag.

Så här gör du för att lämna medborgarförslag:

  • Ditt medborgarförslag lämnas in till antingen kommunkansliet eller kommunfullmäktige vid deras sammanträde.
  • Beslut om ditt medborgarförslag ska fattas av kommunfullmäktige inom ett år från det att det lämnades in.
  • Förslaget ska vara skriftligt och undertecknat. Namnförtydligande, adress och telefonnummer skall vara med och du måste vara mantalsskriven i kommunen.
  • Ämnen av olika slag kan inte tas upp i samma medborgarförslag.
  • Ditt förslag måste behandla något som ligger inom kommunfullmäktiges beslutsrätt.

Inte särskilt svårt eller krångligt eller hur?
Har du frågor så är du välkommen att kontakta kommunkansliet på telefonnummer 152 04, så hjälper vi gärna till med svaren.

Välkommen med just ditt förslag!
Använd gärna vår färdiga blankett till ditt medborgarförslag.

Allmänhetens frågestund

I anslutning till kommunfullmäktiges start, i regel 18.30-19.00, vid sammanträdet i april och oktober, besvaras frågor från allmänheten. Frågorna ska vara av allmänt intresse och besvaras av kommunalråd eller ordförande/vice ordförande i den nämnd som berörs. För svar krävs att frågeställaren är närvarande.

Frågor lämnas till:
Sävsjö kommun
Kommunledningskontoret
Kommunkansliet
Djurgårdsgatan 1
576 80 Sävsjö

Ring: 0382-152 04 eller 0382-152 08
Skicka mejl: kommun@savsjo.se

Frågor till ett visst sammanträde skall vara inlämnade senast onsdagen veckan före sammanträdet.

Rösta i kommunalvalet

I Sverige genomförs val den tredje söndagen i september på kommunal nivå vart fjärde år. Sedan 1970 infaller val till riksdag, kommuner och landsting på samma dag i Sverige. Det går till på samma sätt som val till riksdagen. Det är sedan 1976 inte nödvändigt att vara svensk medborgare för att få rösta i kommunalvalet, men man måste vara bosatt i kommunen.

Du har rösträtt till kommun- och landstingsfullmäktige om du är:

  • svensk medborgare och är folkbokförd i kommunen/landstinget
  • medborgare i något av EUs medlemsländer eller medborgare i Island eller Norge och är folkbokförd i kommunen/landstinget
  • medborgare i något annat land än de som räknats upp ovan och har varit folkbokförd i Sverige i tre år i följd före valdagen

Du har rösträtt till riksdagen om du är:

  • svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige

Svenska medborgare som utvandrat måste alltså någon gång ha varit folkbokförda i Sverige för att få rösta i riksdagsvalet.

KontaktFölj oss i sociala medier

Du kan komma i kontakt med och påverka Sävsjö kommun på många olika sätt. Ett sätt är genom sociala medier.

Savsjo.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.