Lyssna på sidan Lyssna

Översiktsplan för Sävsjö kommun

I det här avsnittet i översiktsplanen redovisas vilka bebyggelsestrukturer och vilken infrastruktur som finns i kommunen idag och vilka framtida behov som har identifierats för strukturerna. Det handlar om bland annat bostäder, företagsverksamheter, föreningsliv, offentlig service och trafikinfrastruktur.