Lyssna på sidan Lyssna

Översiktsplan för Sävsjö kommun

Det är viktigt att översiktsplanen tar hänsyn till behovet av offentlig service i kommunen. I Sävsjö kommun finns fyra tätorter som har mer än 500 invånare vardera: Sävsjö, Vrigstad, Stockaryd och Rörvik. Var och en av tätorterna har en grundläggande offentlig service bestående av förskola, grundskola till årskurs 6 och kollektiva anslutningar. Vårdcentral finns bara i Sävsjö och Vrigstad.