Lyssna på sidan Lyssna

Översiktsplan för Sävsjö kommun

Under avsnitten om mark- och vattenanvändning finns kommunens ställningstaganden för den pågående och framtida mark- och vattenanvändningen. Här finns dels en projektkatalog som redovisar framtida utvecklingsområden samt ett avsnitt som redovisar övergripande ställningstaganden.