Lyssna på sidan Lyssna

Översiktsplan för Sävsjö kommun

Grönområden och park i Vrigstad

Vrigstad är den näst största och den äldsta tätorten i Sävsjö kommun, vilket troligen beror på det strategiska läget vid Vrigstadån och närheten till Nydala kloster. I Vrigstad finns redan idag fina grönområden och parker. I Vrigstad finns marknadsplatsen som används för marknadet ett par gånger om året. Marknadsplatsen används dock inte annars, och en utveckling av området som parkområde skulle förbättra områdets attraktivitet resten av året.

Karta över mark- och vattenanvändningen i Vrigstad

Grönområden och park

Karta över föreslaget grönområde i Vrigstad.

Marknadsplatsen

Ställningstaganden och konsekvenser

Området ligger i norra delen av Vrigstad och har de senaste åren använts som marknadsplats för Vrigstads marknad. Då området ligger inom översvämningsriskområde för Vrigstadsån så är det inte lämpligt för permanent bebyggelse. Däremot är området fortsatt lämpligt för tillfälliga arrangemang.

Området är också lämpligt för att utveckla som parkområde för att öka områdets attraktivitet resten av året.

Hänsyn

Inom området är det stor risk för översvämningar från Vrigstadsån. Lämplig bostadsbebyggelse bör inte uppkomma under 2,4 meter över normalvattennivån.