Lyssna på sidan Lyssna

Översiktsplan för Sävsjö kommun

Vrigstad är den näst största tätorten i kommunen med ungefär 1500 invånare. Orten har stor potential att vara både en attraktiv boendeort och ett logistiknav med tanke på dess läge vid korsningen mellan väg 30 och väg 127. Vrigstad är den äldsta tätorten i kommunen, vilket troligen beror på det strategiska läget vid Vrigstadån och närheten till Nydala kloster.