Lyssna på sidan Lyssna

Översiktsplan för Sävsjö kommun

Avfallshantering

Översiktsplanen behöver ta hänsyn till frågor som berör avfallshanteringen i kommunen. Sävsjö kommun är en del av kommunalförbundet Kretslopp Sydost som ansvarar för insamling och behandling av hushållsavfall inom Kalmar, Mörbylånga, Nybro, Oskarshamn, Torsås, Vetlanda, Sävsjö och Uppvidinge kommun. I förbundets gemensamma avfallsplan styrs hur arbetet med insamling och behandling av hushållsavfall ska gå till.

Kretslopp sydost driver två återvinningscentraler som kan användas av kommunens invånare – dessa finns i Vrigstad och i Flishult i Vetlanda kommun. Kretslopp sydost är också ansvariga för slamtömning och mottagning av latrin samt har en tjänst för upphämtning av grovavfall vid fastigheten. Detta möjliggör för de utan bil att också återvinna.

Insamling av förpackningar och tidningar

Ansvaret för insamling av förpackningar och tidningar ligger hos tillverkarna och samordnas av organisationen Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI). De har för närvarande sju återvinningsstationer utplacerade i Sävsjö kommun där allmänheten själva kan lämna förpackningar och tidningar.

Senast från och med 2027 ska kommunerna ta över insamlingen av förpackningar och tidningar. För Sävsjö kommuns del innebär det att Kretslopp sydost ta över insamlingen. Insamlingen ska dessutom ske hushållsnära, vilket innebär att det ställs krav på större ytor för avfallshantering i bostadsfastigheter, något som kan komma att behöva hanteras i kommande detaljplane- och bygglovshandläggning.

Ställningstaganden om avfallshantering

  • Plats för möjligheter att anordna hushållsnära insamling av både hushållsavfall, kompost och insamling av förpackningar och tidningar bör säkerställas vid detaljplanering.
  • Möjlighet för personer utan tillgång till bil att lämna grovavfall ska säkerställas genom hämtning.