Lyssna på sidan Lyssna

Översiktsplan för Sävsjö kommun

Om webbplatsen och kakor

Här hittar du information som rör hela webbplatsen, till exempel vad som gäller för cookies, tillgänglighet och personuppgiftsbehandling.

Information om cookies (kakor) på vår webbplats

På savsjo.se används kakor från SiteVision för att identifiera inloggade användare och ge korrekta behörigheter. Kakorna sparas endast tills sessionen är över.

ReadSpeaker använder kakor för att spara inställningar användaren gör till deras text-till-tal program. Våra verktyg för att visa meddelanden sparar en cookie för att minnas när användaren stänger meddelandet.

Mer om cookies och hur du surfar mer anonymt

Hos Post- och telestyrelsen kan du läsa mer om hur cookies fungerar och vad du själv kan göra för att surfa mer anonymt på internet. Gå till deras webbplats www.pts.se/cookies Länk till annan webbplats.

Ändra kakor inställningar

Om du redan har satt inställningar till kakor men vill göra en ändring kan du trycka på knappen Kakor för att få upp kakor dialogen igen.

Ej lagligt för myndigheter att använda Google Translate

Vi har inte längre en laglig rätt att använda oss av Google Translate med hänvisning till att personuppgifter överförs till USA.

Hur du använder vårt översättningsverktyg ReadSpeaker

Genom att använda vårt uppläsningsverktyg ReadSpeaker kan du översätta texter på våra webbsidor till 16 andra språk än svenska. Readspeaker lagrar data inom EU/EES. Vill du översätta en text så markerar du texten och högerklickar, välj sedan översätt och vilket språk du vill översätta till. Du får upp en ruta med den översatta texten på skärmen.

Om du behöver hjälp med översättning av en sida eller behöver information på ditt språk, kontakta kommunens växel på 0382-152 00 eller mejla kommun@savsjo.se. 

Du som besökare kan dock själv välja att använda tjänster som Google Translate för att översätta innehållet på savsjo.se. Tänk på att om du använder översättningsverktygen så kan ditt besök sparas av leverantören, exempelvis Google eller Microsoft vilket innebär att dina personuppgifter kan överföras till USA eller annat tredje land.

Information about translation of the website savsjo.se

Due to legal reasons (Schrems ruling), we cannot provide you with the translation of this website through Google translate. You can translate texts on our web pages by using the web tool ReadSpeaker.

How to use the translation feature in ReadSpeaker.

First, select (by highlightning) the text you want to translate, then click on "översättning" in the pop-up menu that appear on the screen. Select your preferred language and a window with the translated text will appear on the screen.

If you need information in other languages, call 0382-152 00 or send an e-mail to kommun@savsjo.se

As a visitor of savsjo.se you can still use external services on your own, to translate the content. Examples of such services are Google Translate from Google or Web Translator from Microsoft. By using a feature like that, your visit will be tracked by an external party, such as Google or Microsoft.

På savsjo.se använder vi Sitevisions webbanalys för att analysera hur vi kan förbättra information, prestanda och din upplevelse av vår webbplats.

Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Den rättsliga grunden för personuppgiftsbehandlingen är allmänt intresse.

Personuppgifter som samlas in, samt lagring och gallringstid

Vi samlar exempelvis inte ditt namn så vi kan inte se vem som besöker vår webbplats, däremot kan vi se indirekta personuppgifter eller uppgifter som kan kopplas till dig eller ditt besök på vår webbplats.

Personuppgifter som samlas in är:

  • Besökarens IP-adress (de sista siffrorna i din IP-adress anonymiseras så att vi inte kan se dem).
  • Besökarens geografiska plats: Land, region, stad, ungefärlig latitud och longitud (även datum och tid för ditt besök).
  • Uppgifter som som kan kopplas till ditt besök är datum och tid, webbläsare och operativsystem, vilken enhet du använder, klick på länkar och filer.

Personuppgifter och data gallras efter 24 månader.

Vilket land överförs personuppgifter till?

Vi överför inga personuppgifter till tredje land. Alla data lagras i Sverige.

På savsjo.se har du möjlighet att använda Readspeaker som är ett uppläsningsverktyg. Om du har svårt att tillgodogöra dig innehållet på webbsidorna eller dokument så kan du med hjälp av verktyget få innehållet uppläst. Uppläsningsverktyget använder kakor på sidan för att du ska kunna lyssna på innehållet på sidan.

Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Den rättsliga grunden för personuppgiftsbehandlingen är allmänt intresse.

Personuppgifter som samlas in, samt lagring och gallringstid

Webservern kan logga och lagra din IP-adress i upp till 30 dagar. Dessa loggar är nödvändiga för felsökningar, drift och support. Dessa loggar gallras efter 30 dagar. Åtkomst till loggfiler är uteslutande begränsat till teknisk personal hos personuppgiftsbiträdet. Syftet med loggfilerna är framför allt för att kunna bistå kunder med teknisk support. ReadSpeaker använder även kakor på sidan för att du ska kunna lyssna på innehållet på sidan. Din IP-adress sparas inte genom kakorna.

Vilket land överförs personuppgifter till?

Uppläsningsverktygets primära datacenter ligger i Sverige. På savsjo.se använder vi skript som tas från datacentret i Sverige och inom EU. Personuppgifter överförs inte till tredje land. Översättningsfunktionen är för närvarande inte tillgänglig på grund av att den delvis kan lagra uppgifter i tredje land och det är inte förenligt med dataskyddsförordningen.

Om du anser att Sävsjö kommun har behandlat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt är du välkommen att kontakta Sävsjö kommun direkt kommun@savsjo.se. Du har även rätt att lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) som är tillsynsmyndighet (tidigare benämnd som Datainspektionen).

Mer information om hur du gör en anmälan finns på Integritetsskyddsmyndighetens webbplats. Länk till annan webbplats.

Höglandsförbundets medlemskommuner har ett gemensamt dataskyddsombud som kan nås på dataskyddsombud@hoglandet.se och 0381-679508. Mer information om dataskyddsombudet finns på Höglandsförbundets hemsida: www.hoglandet.se Länk till annan webbplats..