Lyssna på sidan Lyssna

Översiktsplan för Sävsjö kommun

Bredband och digital infrastruktur

Översiktsplanen behöver ta hänsyn till frågor som berör den digitala infrastrukturen i kommunen. Bredband är en viktig infrastruktur och en viktig samhällsfunktion. Såväl kommunens invånare som företag är beroende av tillgången till internet, telefoni, TV och liknande som bredbandet kan leverera. Tillgången till bredband är också en viktig förutsättning för att företag ska kunna etablera sig på landsbygden. I Sävsjö kommun sköts utbyggnaden av bredband av det kommunägda bolaget Savman AB.

Allt mer kommunikation och informationsutbyte sker via bredbandsnätet. Därför är det viktigt med en robusthet i strukturen av bredbandet. Fiberledningarna ligger skyddat nergrävda i marken och Savman arbetar med att varje strategisk målpunkt ska har anslutning från två olika håll ifall den ena kabeln av någon anledning krånglar eller bryts.

I Sävsjö kommun har 96 % av alla hushåll tillgång till eller möjlighet att ansluta sig till bredband. Motsvarande siffra för företag i kommunen är 97 %.

Mobil telefoni

I Sävsjö kommun täcks stora delar av kommunen av de mobilnät som finns. Utbyggnaden av 4G-näten har kommit långt, men tillgången till 5G-näten är begränsade i kommunen.