Lyssna på sidan Lyssna

Översiktsplan för Sävsjö kommun

I inledningen beskrivs bakgrunden till arbetet med en ny översiktsplan. Här finns en förklaring om vad en översiktsplan är för någonting och en beskrivning av processen för att ta fram en översiktsplan. Dessutom finns beskrivningar av grundförutsättningar för kommunen samt vilka mellankommunala och regionala frågor och vilka mål, planer och program som är relevanta för översiktsplanen.