Lyssna på sidan Lyssna

Översiktsplan för Sävsjö kommun

Det är viktigt att översiktsplanen tar hänsyn till samhällsviktig teknisk infrastruktur i form av energi, vatten- och avloppsförsörjning, avfallshantering och digital infrastruktur. Den tekniska försörjningen är ett starkt allmänt intresse som försörjer både allmänheten och näringsverksamheter. För viss del av den tekniska försörjningen är kommunen ägare och för andra är privata bolag eller föreningar ägare.