Lyssna på sidan Lyssna

Översiktsplan för Sävsjö kommun

Förutom riksintresseområden utpekade av nationella myndigheter och i lagstiftningen finns områden som kan vara värdefulla att bevara ur ett lokalt perspektiv. Det handlar om områden med höga lokala värden – i översiktsplanen har vi lyft fram lokala naturmiljö-, kulturmiljö- och friluftsintressen.