Lyssna på sidan Lyssna

Översiktsplan för Sävsjö kommun

Föreningsliv, idrott och rekreation

Översiktsplanen bör ta hänsyn till behovet av föreningsliv, idrott och rekreation. I Sävsjö kommun finns ett aktivt föreningsliv med drivande föreningar inom bland annat kultur och idrott. Som samlingspunkt för kulturen finns bland annat kulturhuset i Sävsjö och biblioteken i alla tätorterna. För idrotten finns både inomhus- och utomhusanläggningar i alla tätorterna. I Sävsjö finns dessutom både badhus och skyttecentret som också fungerar som samlingspunkt för föreningsliv och idrott för hela kommunen.

De samlingsplatser som finns för föreningslivet i Sävsjö kommun har ett högt allmänt värde och bör bevaras och utvecklas. Att varje tätort har egna allaktivitetsområden och ett eget bibliotek är viktigt för tätorternas attraktivitet och för möjligheten för barn att själva ha möjlighet att ta sig till fritidsaktiviteter.

Det är viktigt att det som komplement till kommunens idrottsanläggningar – som vänder sig framförallt till föreningar – finns platser för olika typer av spontanidrott. Det kan till exempel handla om skateparker, hinderbanor, beachplaner eller gräsytor.

Ett antal särskilda behov har identifierats för utvecklingen av kommunens idrottsanläggningar. Dels finns ett behov av att bygga ut badhuset och av fler omklädningsrum vid Sävsjö fritidscenter. När det gäller utomhusmiljöer finns ett intresse att utveckla skogsområdet kring Högagärdebacken med ett konstsnöskidspår.

Ställningstaganden om föreningsliv, idrott och rekreation finns under avsnittet om markanvändningstyper och tillhörande ställningstaganden.