Lyssna på sidan Lyssna

Översiktsplan för Sävsjö kommun

Transportinfrastruktur i Vrigstad

Vrigstad är den näst största och den äldsta tätorten i Sävsjö kommun, vilket troligen beror på det strategiska läget vid Vrigstadån och närheten till Nydala kloster. I Vrigstad finns några mindra vägreservat för att komma åt nya bostadsområden som inte beskrivs närmare här. Dessutom finns ett vägreservat för en förlängning av Trävaruvägen som skulle kunna avlasta en del av trafiken igenom Vrigstad.

Karta över mark- och vattenanvändningen i Vrigstad

Transportinfrastruktur

Karta över föreslagen förlängning av Trävaruvägen.

Förlängning av Trävaruvägen

Ställningstaganden och konsekvenser

En förlängning av Trävaruvägen möjliggör för en del trafik att inte passera genom bostadsområden inne i Vrigstad. I samband med utvecklingen av verksamhetsområdena utmed Trävaruvägen, Stockarydsvägen mot Stockaryd samt Stockarydsterminalen i Stockaryd kan behovet av en ny väg för tyngre trafik som inte passerar igenom Vrigstad öka. Även om behovet inte finns idag, ser kommunen ett behov av att säkerställa att mark finns för en eventuell åtgärd i framtiden.

Hänsyn

Reservatet för en förlängning av Trävaruvägen passerar delvis över åkermark.