Lyssna på sidan Lyssna

Översiktsplan för Sävsjö kommun

I projektkatalogen redovisas kommunens kommande planer gällande nya eller ändrade markanspråk. Planerna har sorterats in efter tätort och innehåller beskrivningar av kommunens ställningstaganden och identifierade konsekvenser, samt vilken hänsyn som är viktig att ta vid kommande utveckling.