Lyssna på sidan Lyssna

Översiktsplan för Sävsjö kommun

Vid planläggning av den bebyggda miljön ska kommunen se till att marken är lämplig utifrån bland annat säkerhet, miljö, klimat och hälsa. I de här avsnitten i översiktsplanen redovisas några av de faktorer som kan påverka säkerheten, miljön, klimatet eller människors hälsa negativt.