Lyssna på sidan Lyssna

Översiktsplan för Sävsjö kommun

Välkommen till Sävsjö kommuns förslag till ny översiktsplan!

Översiktsplanen är ett av kommunens viktigaste strategiska dokument som beskriver hur vi ska använda, utveckla och bevara kommunens mark- och vattenområden.

OBS! Plats för förord?