Lyssna på sidan Lyssna

Översiktsplan för Sävsjö kommun

I inledningen beskrivs bakgrunden till arbetet med en ny översiktsplan. Här finns en förklaring om vad en översiktsplan är för någonting och en beskrivning av processen för att ta fram en översiktsplan.